Livet ställer frågor till oss.
Vem är jag?
 
Vad vill jag? 
Och vad är meningen?
Svaren förändras under livets gång – med tiden, med situationen och med omgivningen.
 
De existentiella samtalen erbjuder en möjlighet att utforska vår syn på verkligheten, vårt sätt att leva och den stora frågan vad det i grunden är att vara människa.

UTFORSKA VAD DET ÄR ATT VARA MÄNNISKA 
STEG FÖR STEG ...

”Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, det räcker för mig."

Albert Camus, filosof och författare

UTBILDA DIG TILL EXISTENTIELL SAMTALSLEDARE 2021

DIPLOMUTBILDNING
START SEPTEMBER 2021


EXISTENTIELLA
SAMTAL | individ

I ett existentiellt samtal bidrar du till att hjälpa en medmänniska att utforska vad det är att vara människa – vardagen men också de stora livsfrågorna. Under den här utbildningen lär du dig lyssna, fråga och inspirera med hjälp av filosofi.

DIPLOMUTBILDNING
START 18 januari 2022


EXISTENTIELLA SAMTAL | grupp

Att tänka själv tillsammans med andra är en spännande resa där deltagarna får pröva sina egna tankar i ett stimulerande samtal och med inspiration från de stora filosoferna.

Ann Lagerström

I CORONANS TID |
en blogg om livet i karantän

”Jag begär det orimliga.
Att livet ska ha mening.”

Dag Hammarskjöld

UTBILDNINGAR FÖR DIG
SOM VILL HÅLLA
EXISTENTIELLA SAMTAL
| individuellt eller i grupp

”Filosofi är ett annat slags vetande som påminner mig, väcker mig, tar mig till mig själv, förändrar mig.”

Karl Jaspers, filosof

EXISTENTIELLA SAMTAL FÖR DIG
SOM ÄR LEDARE

EXISTENTIELLA SAMTAL FÖR DIG SOM VILL UTFORSKA DITT LIV