Livet ställer frågor till oss.
Vem är jag?
 
Vad vill jag? 
Och vad är meningen?
Svaren förändras under livets gång – med tiden, med situationen och med omgivningen.
 
De existentiella samtalen erbjuder en möjlighet att utforska vår syn på verkligheten, vårt sätt att leva och den stora frågan vad det i grunden är att vara människa.

Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, det räcker för mig.

Albert Camus, filosof och författare

UTBILDA DIG TILL EXISTENTIELL SAMTALSLEDARE 2021

DIPLOMUTBILDNING
START SEPTEMBER 2021

LÄR DIG LEDA
TALA OM LIVET | individuellt

I ett existentiellt samtal bidrar du till att hjälpa en medmänniska att utforska vad det är att vara människa – vardagen men också de stora livsfrågorna. Under den här utbildningen lär du dig lyssna, fråga och inspirera med hjälp av filosofi.

DIPLOMUTBILDNING
START 18 januari 2022

LÄR DIG LEDA
TALA OM LIVET | grupper

I ett existentiellt samtal i grupp får deltagarna tänka själv tillsammans med andra. Med inspiration från filosoferna utforskar vi våra föreställningar och breddar vår syn på oss själva, andra och världen.

Jag begär det orimliga.
Att livet ska ha mening.

Dag Hammarskjöld

UTFORSKA DITT LIV |
GÅ I EXISTENTIELLT SAMTAL

I ett existentiellt samtal får du perspektiv på ditt liv och ditt sätt att leva det.
Med inspiration från filosoferna kan du utforska en aktuell situation eller de
de stora livsfrågorna.

UTFORSKA LIVSFRÅGORNA |
GÅ I EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP

När vi träffas i grupperna utgår vi från en livsfråga
– vad är det att vara människa, hur mycket frihet har vi, vad är meningen med livet – eller kanske talar vi om döden.
Vi utforskar med inspiration från filosoferna utan något krav på att vi ska tänka lika.
Du behöver inte ha några förkunskaper.