SAMTAL • HANDLEDNING • UTBILDNING

EXISTENTIELLA
SAMTAL
I VÅR TID

Välkommen till Existentiellt Forum – en sajt och en plats där du kan utforska de existentiella frågorna. Hos oss kan du delta i existentiella samtal, enskilt eller i  grupp, du kan utbilda dig till olika sorters existentiella samtalsledare och du kan få inspiration för att på egen hand utforska ditt liv.

Livet ställer frågor till oss.
Vem är jag? Vad vill jag?
Och vad är meningen?
Svaren förändras under livets gång – med tiden, med situationen och med omgivningen. Det är ett livslångt utforskande av detta märkvärdiga att vi är människor.

Utbildningar hösten 2020

DIPLOMUTBILDNING start |
ÅTER VÅREN 2021

EXISTENTIELLA
SAMTAL OCH COACHING

I ett existentiellt samtal bidrar du till att hjälpa en medmänniska att utforska sitt liv – sin vardag, men också de stora livsfrågorna. Under den här utbildningen lär du dig lyssna, fråga och inspirera med hjälp av filosofi.

DIPLOMUTBILDNING start 
START 5 OKTOBER 2020

TALA OM LIVET
– att leda grupper i existentiella samtal

Att tänka själv tillsammans med andra är en spännande resa där du får pröva dina egna tankar i ett stimulerande samtal och med inspiration från de stora filosoferna.

Ann Lagerström

I CORONANS TID |
en blogg om livet i karantän

”Jag begär det orimliga.
Att livet ska ha mening.”

Dag Hammarskjöld

UTBILDNINGAR FÖR DIG
SOM VILL FÅ EN 
EXISTENTIELL FÖDJUPNING

COACHING FÖR DIG
SOM ÄR LEDARE

SAMTAL FÖR DIG
SOM VILL UTFORSKA DITT LIV

”Livet är inte ett problem som ska lösas, utan en verklighet som ska upplevas".

Sören Kierkegaard, filosof