Annalena
Sund
Aillet

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach och handledare och lärare i psykoterapi och existentiella samtal.

Hon är utbildad systemisk familjeterapeut samt lärare för grupper i MBRP (Mindfulnessbased Relapse Prevention) och MSC (Mindful Self-Compassion).

Annalena driver sitt eget företag Olofsgatan 11 Utbildnings AB i Stockholm city där hon arbetar som psykolog, psykoterapeut, existentiell coach och handledare med individer, par och grupper.

Annalena har studerat filosofi på Stockholms universitet och existentiell filosofi och psykologi på Södertörns Högskola och gått en utbildning i Existential Time–Limited Therapy för Alison Strasser.

Hon har också i flera år handlett på grundkursen i existentiell coaching på EXI och certifieringsprogrammet på SEPT. Från och med januari 2019 är hon också en del av Existentiellt Forum där hon undervisar i existentiella samtal | individ, handleder samtalsledare.

SPRÅK svenska, finska, engelska och franska