Kategori UTBILDNINGAR

Här på Existentiellt Forum har du möjlighet att fördjupa dina yrkeskunskaper och lägga till ett existentiellt perspektiv. Utbildningarna bygger på existentiell filosofi och ger dig kunskaper som gör det möjligt för dig att samtala både om vardagsfrågor och existentiella frågor både individuellt och i grupp.