Diplomutbildning
EXISTENTIELLA SAMTAL
| individ
Återkommer september 2021

Livet ställer frågor till oss.
Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen?
I ett existentiellt samtal finns det möjlighet att både utforska vardagen dilemman och livets djup.
Det här är en utbildning för dig som vill komplettera din yrkeserfarenhet med att lära dig leda samtal med ett existentiellt filosofiskt perspektiv.

 

Existentiella samtal har sina rötter i existentiell filosofi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

UTBILDNINGENS MÅL
Utbildningen Existentiella samtal | individ är en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke eller erfarenhet från en arbetsplats där samtalet varit viktigt. Kanske vill du använda kunskaperna i din nuvarande yrkesroll, eller så tänker du dig en framtid där du mer specifikt ägnar dig åt olika former av existentiella samtal.

Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor som vill utforska sitt eget liv eller vad det är att vara människa. Utbildningen som startar i september 2021 kommer att vara i tre delar, var och en på fem dagar:

UTBILDNINGENS TRE STEG
1. Vad är det att vara människa? Existentiell filosofi och människosyn, teori och reflektion. (Start september 2021).
2. Vad är det att vara jag?Existentiella samtal | individ 1, metod och självreflektion. (Start ht 2021.)
3. Att samtala med andra.
Existentiella samtal | individ 2 – praktik, metod och handledning. (Start vt 2022.)

Alla tre kurserna innehåller föreläsningar, seminarier, gruppsamtal, egen reflektion och litteraturstudier.
Kurs 2 innebär också existentiell filosofi inriktat på individens livssyn och livssätt, självreflektion, existentiella samtalsmetoder och samtalsövningar. Kursen avslutas med att du skriver en text där du applicerar det existentiella perspektivet på dig själv.
Under kurs tre har du förutom fortsatt filosofisk fördjupning övningsklienter under handledning  och det avslutas med att du skriver en klientsammanfattning.

En närmare beskrivning av kursernas innehåll kommer under hösten 2020. 

KOMPETENS
Kurs 1 är öppen för alla som vill fördjupa sin kunskap om existentiell filosofi och människosyn.

Kurs 2 kräver att du har gått kurs 1 eller motsvarande (till exempel Existentiella samtalet på Södertörns högskola) och en grundläggande samtalsutbildning eller ett yrke där du har haft möjlighet att ha individuella samtal.

Exempel på yrken: Ledare, HR-personal, konsulter, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, psykoterapeuter, pedagoger, psykologer, diakoner, präster, fritidsassistenter, läkare, socionomer, sjuksköterskor, vårdbiträden, ledare etc.

Kurs 3 kräver att du gått kurs 1 och 2.

Du får ett kursintyg för varje kursdel och ett diplom efter att du avslutat och är godkänd på alla tre kurserna. 

 

LITTERATUR
Kurslitteraturen behandlar existentiell filosofi och samtalsmetodik i form av  böcker och specialskrivet kursmaterial. Den mesta litteraturen är på svenska, men det kan förekomma böcker på engelska.
 

 DATUM
Kommer under hösten 2020.

VAR
Existentiellt Forum
Rödabergsgatan 3, 
113 33 Stockholm

KOSTNAD
36 800 kr + moms (46 000 kr). Betalas mot faktura i samband med kursstart. Kursavgiften kan vid begäran delas upp.

INFORMATION
Ta kontakt med kursledarna för mer information. Se nedan.

 

 


Livet innehåller allt. Allt. 
Sven Erik Liedman

KURSLEDARE

Ann
Lagerström

Existentiell coach och samtalsledare

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare
Contact Me

Existentiell samtalsledare | individ och grupp,  fil. mag. i praktisk kunskap,utbildare, handledare, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.
Studerat existentiell filosofi och psykologi och filosofihistoria på Södertörns högskola och SEPT.

KONTAKT ann@existentiellt.nu 
| 070 5562556

Annalena
Sund Aillet

LEG. Psykolog & LEG. PSYKOTERAPEUT

Annalena
Sund Aillet

Leg. psykolog &
Leg. Psykoterapeut
Contact Me

Leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, existentiell samtalsledare|individ, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.

 

KONTAKT annalena@existentiellt.nu
 | 072 3099979 

 

Här några röster från tidigare deltagare

Anette Iversen
Anette IversenTerapeut, utbildare, certifierad existentiell coach
Läs mer
Det har varit en utmanande och framförallt omvälvande utbildning. Eller snarare personlig utveckling. Mina samtal som terapeut har blivit på ett mer existentiellt, utforskande och fördjupat vis. Dessutom känns det för mig ännu mer meningsfullt i mötet med den andre. Stort tack!
Jan Halling
Jan HallingGestaltterapeut, skådespelare
Läs mer
Vad couchingutbildningen har givit mig är ett klart och tydligt existentiellt förhållningssätt, en metod att använda mig av när jag i samtalet möter en människa som har behov av mitt stöd och min hjälp. Det i kombination med att under utbildningen få fördjupad kunskap om filosofi och existentialism av mycket kunniga och inspirerande ledare har varit ovärderligt för mig i min personliga utveckling och i mitt arbete med människor
Föregående
Nästa
NYHETSBREV

PRENUMERERA