Diplomutbildning
TALA OM LIVET
–lär dig leda existentiella samtalsgrupper
Start 18 januari 2021

TALAOMLIVET logga

TALAOMLIVET | grupp
– diplomutbildning för dig
som vill leda existentiella samtalsgrupper

 Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. 
Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig  som vill leda existentiella samtalsgrupper – på din arbetsplats, i offentliga miljöer eller i egen regi.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den gren av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

Tänk själv 
tillsammans med andra.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning på den och  pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv förbereder ett existentiellt samtal.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om sådant som frihet, kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn temat, låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna och kommer ofta därifrån med mycket att fundera över. 

Ju mer olika vi tänker 
desto roligare har vi.

FAKTA
OMFATTNING
8 heldagar 9–16 + tre träffar med den egna övningsgruppen.
En skrivuppgift.

VAR
Existentiellt Forum
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

NÄR
Våren 2021
Coronauppdatering
Jag har lagt kursen i januari eftersom kursen kräver att vi kan träffas irl och att ni senare under våren kan ha egna grupper. 
För att vi ska kunna hålla ordentligt avstånd kommer det bara finnas plats för 6 deltagare den här gången. Om intresset är stort startar jag en ny utbildning, med lika många deltagare, i februari.

DATUM våren 2021

18-19 januari 9-16
15-16 februari 9-16
8-9 mars 9-16

Övningsgrupperna startar
Du ska ha en övningsgrupp med fem personer som träffas tre gånger. Du skapar din egen övningsgrupp. 

29 mars 9-16 Handledning och fördjupning
22 april 9-16 (Vi avslutar kursen på Moderna Museet där vi filosoferar med hjälp av konst. Datumen kan ändras beroende på museet.)
.
ANTAL DELTAGARE
Max 6 (på grund av coronan).

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av samtal i grupp.

KOSTNAD
24 000 kr + moms.
Fakturan får du i samband med kursstart.

ANMÄLAN
Anmälan senast 4 januari 2021. Först till kvarn gäller. Blir ni fler än sex startar jag en ny utbildning våren 2021.

HÄR ANMÄLER DU DIG

Ange EXSAMTALSLEDARE |grupp 1, vt21, namn, mobilnummer, adress, mail och yrkeserfarenhet.
ann@existentiellt.nu

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
ann(snabel-a)existentiellt.nu

KURSLEDARE

Ann Lagersteröm

Existentiell samtalsledare

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare
Contact Me

Startat och utvecklat konceptet TALA OM LIVET. Lång erfarenhet av existentiella samtal med både stora och mindre grupper och med individer

Existentiell samtalsledare, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.
Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och på SEPT.

GÄSTFÖRELÄSARE

Adam Wallenberg

Konst- och filosofipedagog

Adam Wallenberg

Filosofi- och konstpedagog
MER OM ADAM

BESÖK PÅ MODERNA MUSEET

 

Vi avslutar utbildningen med ett besök på moderna museet där vi tillsammans med Adam Wallenberg får filosera med konst.

NYHETSBREV

PRENUMERERA