Diplomutbildning |
TALA OM LIVET
–lär dig leda existentiella samtalsgrupper
Start 5 oktober 2020

TALA
OM
LIVET

– tänk själv tillsammans med andra

 Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig  vill leda existentiella samtalsgrupper.

Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den gren av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

Ju mer olika vi tänker, 
desto roligare har vi.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.
Under slutet av utbildningen kommer du att ha en  övningsgrupp i existentiella samtal, få handledning på den och  pröva ytterligare metoder.
Som slutarbete skriver du en text där du själv förbereder ett existentiellt samtal.

Ur innehållet:
• Existentiell filosofi, introduktion.
• Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
• Att leda existentiella samtalsgrupper.
• Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
• Praktik.
• Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

HUR GÅR ETT EXISTENTIELLT SAMTAL TILL
Det finns många olika sätt att genomföra ett existentiellt samtal men oftast samlas vi kring ett tema. Det kan handla om sådant som frihet, kärlek, döden, relationer, ansvar. Först utforskar vi vad vi tänker och tror. Sedan försöker vi vidga vår syn temat, låter oss inspireras av vad filosofer sagt och tänkt genom tiderna och kommer ofta därifrån med mycket att fundera över. 

FAKTA
OMFATTNING
8 heldagar 9–16 + tre träffar med den egna övningsgruppen.
En skrivuppgift.

VAR
Forums lokaler.
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

NÄR
Hösten 2020
Coronauppdatering
Jag har lagt kursen i oktober eftersom kursen kräver att vi kan träffas irl. Jag har tillgång till stora lokaler så att vi kan hålla ordentligt avstånd om det fortfarande skulle behövas.

DATUM ht20
5-6 oktober 9-16
2-3 november 9-16
30 nov-1 december 9-16

Våren 2021
Under våren har du en övningsgrupp med start januari 2021. Ni ska täffas minst tre gånger.

DATUM vt21
1 februari 9-16
8 mars 9-16 (Vi avslutar kursen på Moderna Museet där vi filosoferar med hjälp av konst. Datumen kan ändras beroende på museet.)
.
ANTAL DELTAGARE
Max 8

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska vara utbildad i eller ha yrkeserfarenhet av samtal i grupp.

KOSTNAD
24 000 kr + moms.
Faktura i samband med kursstart.

ANMÄLAN
Anmälan senast 20 september 2020. Först till kvarn.

Ange EXSAMTALSLEDARE ht20, namn, mobilnummer, adress, mail och yrkeserfarenhet.
ann@existentiellt.nu

INFO
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ann Lagerström,
070 5562556,
ann(snabel-a)existentiellt.nu

KURSLEDARE

Ann Lagersteröm

Existentiell samtalsledare

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare
Contact Me

Startat och utvecklat konceptet TALA OM LIVET. Lång erfarenhet av existentiella samtal med både stora och mindre grupper.

Existentiell samtalsledare, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.
Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.

FÖRELÄSARE

Sofia Wrangsjö

Konst- och filosofipedagog

Sofia
Wrangsjö

Konst- och filosofipedagog.
MER OM SOFIA

Adam Wallenberg

Konst- och filosofipedagog

Adam Wallenberg

Filosofi- och konstpedagog
MER OM ADAM

BESÖK PÅ MODERNA MUSEET


Vi avslutar utbildningen med ett besök på moderna museet där vi tillsammans med Adam Wallenberg får filosera med konst

NYHETSBREV

PRENUMERERA

Vill du lära dig leda individuella samtal?

NYFIKEN PÅ ANDRA FOrmer av samtal?

DIPLOMUTBILDNING Existentiell coaching

Om tala om livet är existentiella samtal i grupp är den existentiella coachingen ett samtal mellan två medmänniskor där den ena är i centrum.