HT 20 HANLDEDNING
med existentiellt perspektiv
Start hösten 2020


Certifiering – en möjlighet för dig som gått diplomutbildningen i existentiella samtal och coaching att får mer erfarenhet och fördjupa dina kunskaper i filosofi och fenomenologisk samtalsmetodik.

Efter att ha avslutat en grundutbildning i existentiella samtal och coaching kan du gå vidare för att bli certifierad existentiell coach. Certifieringsprogrammet består av klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning. Här får du möjlighet att vidareutveckla din roll som existentiell samtalsledare och coach och att lära dig mer om existentiell filosofi och samtals- och coachingmetodik.

OMFATTNING
Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Grupperna består av max 4 personer.
Enskild handledning är 10 tillfällen x 1 timme.
Grupphandledningen är 10 tillfällen med olika tidsåtgång beroende på deltagarantal.

LITTERATUR
På certifieringsprogrammet får du också studera litteratur anpassad efter dina klienter och på slutet av programmet skriver du en text där du utforskar arbetet med klienterna utifrån existentiell filosofi.

UTBILDNINGSKLIENTER
Du ska ha minst två utbildningsklienter som du träffar minst 6 gånger (en introduktion + fem samtalstillfällen) under handledningsperioden.

TEXT OM SAMTALEN
På slutet av handledningen kommer du att få en skrivuppgift kopplad till ditt klientarbete.

HANDLEDNING MED FILOSOFISK FÖRDJUPNING
I den existentiella handledningen utgår vi från ditt arbete med klienterna och  koncentrerar oss på de frågor som vi kan fördjupa med hjälp av den existentiella filosofin. Du förbereder dig genom att välja ut något från dina senaste klientmöten som du vill få hjälp att förstå bättre. Det kan vara den livsfråga som ni utforskar, ett existentiellt tema, en specifik händelse under samtalet, din roll som fenomenologisk samtalspartner eller den process du och din klient befinner er i.

Tillsammans försöker vi fördjupa din förståelse av ditt ämne med hjälp av filosoferna och filosofisk reflektion. Utifrån din fråga kan din handledare också föreslå litteratur, poddar, videos eller annat som kan vara ytterligare hjälp på vägen.

På det här sättet blir handledningen inte bara ett samtal om klienterna, utan också fortsatt fördjupning i existentiell filosofi, psykologi, fenomenologi och coaching. Du lär dig på så sätt samtidigt att filosofera vilket i sig är användbart tillsammans med klienterna i de existentiella samtalen och coachingen.

CERTIFIERING
När du har gått dina handledningstimmar och skrivit om ditt arbete är du certfierad och kan självständigt arbeta som certifierad existentiell samtalsledare och coach.

KOMPETENSKRAV
För att gå certifieringsprogrammet måste du först ha gått Diplomutbildning i existentiella samtal och coaching.

KOSTNAD
1400 kr, plus moms.

ANMÄLAN
anmalan@existentiellt.nu

 

 

HANDLEDARE

Ann
Lagerström

Existentiell coach och samtalsledare

Ann Lagerström

Existentiell samtalsledare
Contact Me

Certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare.
Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.

KONTAKT ann@existentiellt.nu 
| 070 5562556

Annalena
Sund Aillet

LEG. Psykolog & LEG. PSYKOTERAPEUT

Annalena
Sund Aillet

Leg. psykolog &
Leg. Psykoterapeut
Contact Me

Leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, certifierad existentiell coach, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.

 

KONTAKT annalena@existentiellt.nu
 | 072 3099979

 

Här några röster från tidigare deltagare

Anette Iversen
Anette IversenTerapeut, utbildare, certifierad existentiell coach
Läs mer
Det har varit en utmanande och framförallt omvälvande utbildning. Eller snarare personlig utveckling. Mina samtal som terapeut har blivit på ett mer existentiellt, utforskande och fördjupat vis. Dessutom känns det för mig ännu mer meningsfullt i mötet med den andre. Stort tack!
Jan Halling
Jan HallingGestaltterapeut, skådespelare
Läs mer
Vad couchingutbildningen har givit mig är ett klart och tydligt existentiellt förhållningssätt, en metod att använda mig av när jag i samtalet möter en människa som har behov av mitt stöd och min hjälp. Det i kombination med att under utbildningen få fördjupad kunskap om filosofi och existentialism av mycket kunniga och inspirerande ledare har varit ovärderligt för mig i min personliga utveckling och i mitt arbete med människor
Föregående
Nästa
NYHETSBREV

PRENUM
ERERA