Livsfrågorna 6 | MENINGEN texten på gång

Finns det någon mening med livet? De existentiella filosoferna är underbart oense och svarar ibland ja, ibland nej – och rätt så ofta kanske. Och så skiljer de på meningen med livet och meningen i livet. Det kan du läsa om 25 oktober.

Meningen, den stora frågan, kanske den största som delar filosoferna i de som hoppas och de som tvekar.
Och vad tror du? Mening eller utan mening. Eller ingen aning.
Låt oss ta det bit för bit.
Först den där skillnaden – meningen med livet och meningen i livet.

Meningen med livet.
Meningen i livet handlar om vår vardag. Vad är det för mening med att gå upp ur sängen just idag?
Den är högst personlig och förändrar sig under livets gång. Det som var meningen i livet när vi var små följer inte alltid med upp i åren. Det som är meningen när man är frisk är inte detsamma som när man är sjuk. Det kan finnas flera meningar – meningen på jobbet och meningen på fritiden. Och kan vara något stort, livsvgörande – eller något litet men betydelsefullt.
Att ha en mening i livet tror filosoferna är viktigt. Utan mening är det lätt att irra runt utan någon riktigt ritning, och riktning tror de existentiella filosoferna på.

Där finns de som tror på den biologiska lagbundenheten. Det ena har helt enkelt lett till det andra.

FOTO Matt Benson, enligt CC.