VI VILL
BIDRA
MED DET
EXISTENTIELLA
PERSPEKTIVETDet existentiella perspektivet handlar om vad det är att vara människa. Om vår vardag, våra relationer, vår frihet och vilja – men också om de stora eviga frågorna, som meningen och döden.
Vår utgångspunkt är existentiell filosofi översatt till vår tid. Teorier och tankar som ger perspektiv och stimulerar till utforskning av vad det är att vara människa i största allmänhet, och vad det är att vara du i synnerhet.
Ett filosofiskt perspektiv är ett öppet förhållningssätt där vi tillsammans, med inspiration från filosoferna, utforskar frågor som: 

Vad är det att vara människa? 
Hur mycket frihet har vi?
Hur vet jag vad jag vill?
Hur kan man leva i relation till andra?
Hur ska jag förhålla mig till döden?
Och vad är meningen?

Existentiellt Forum erbjuder existentiella samtal både i grupp och individuellt. Och så utbildar vi existentiella samtalsledare .
Vi föreläser och vidareutbildare också olika yrkesgrupper i hur de kan arbeta med de existentiella frågorna. Och håller i existentiella samtal på arbetsplatser, institutioner och i kultursammanhang.
Hos oss kan också olika yrkesgrupper gå i handledning med filosofisk fördjupning.

Och så har vi en resebyrå där du tillsammans med initierade guider kan gå i filosofernas fotspår. Så fort coronan tillåter åker vi till Jean-Paul Sartre, Simon Beuvoir och Albert Camus Paris.


"Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, 
det räcker för mig."
Albert Camus, filosofi

VI ERBJUDER

SAMTAL
HANDLEDNING
UTBILDNINGAR
KURSER
FÖRELÄSNINGAR

VILKA ÄR VI

Ann Lagerström
ann@existentiellt.nu
070 5562556
MER INFO HÄR

Annalena Sund Aillet
annalena@existentiellt.nu
072 3099979
MER INFO HÄR

Vill du gå i existentiella samtal?
Vill du gå i handledning?
Vill du ha chefshandledning?
Vill du åka på en filosfisk resa?
Vill du utbilda dig?