TALAOMLIVET | livsfrågorna

Livet ställer frågor. Frågor som manar dig att fundera över vad det är att vara människa i allmänhet och vad det är att vara du i synnerhet.
De existentiella tänkarna ger dig inga slutgiltiga svar. Bara förslag som du kan utforska och pröva i relation till ditt eget liv
Så under de här rubrikerna finns inte lösningen på dina livsfrågor, men inspiration från filosofer som ägnat sitt liv åt att fundera på vad det är att leva. 

Vad är det att vara människa?
Hur mycket frihet har jag?
Vad ska jag välja?
Hur ska jag leva med andra?
Vad är det där vi kallar döden?
Och finns det någon mening med livet?

Livsfrågorna 3 | VAL

En av de viktigaste förmågorna vi människor har är att vi kan säga ja eller nej – vi kan välja. Men hur kan vi veta vad vi vill? Och hur kan vi kunna skilja vår vilja från andras?

LÄS MER |

Livsfrågorna 4 | Relationer

Hur vi än ser på frihet och val så är det svårt att komma undan att allt vi gör sker i relation. I relation till andra och till världen omkring oss. De tidiga existentiella filosoferna värnade sin självständighet, senare filosofer

LÄS MER |

Livsfrågorna 5 | DÖDEN text på gång

Vi måste också tala om döden. Döden som slut, som fortsättning, som en förutsättning för livet. Här möter du också en filosof tycker döden är viktig och en som tycker att du ska strunta i den. Texten publiceras 24 oktober.

LÄS MER |

Existentiell
introduktion
– irl eller på zoom

Tre halvdagar. Datum kommer snart.

Vill du gå 
i existentiell samtalsgrupp?

Vill du lära dig leda existentiella samtalsgrupper?

START 18 Januar 202 1
LÄS MER HÄR